KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Przetargi - szczegóły

ZAWIADOMIENIE

PLAN

 

Postępowań o udzielenie zamówień na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 poz. 1579)

 

 

Sporządził:                                                                                                                                          Data:

Marcin Czyl

Kierownik Działu Administracji i Dodatków Mieszkaniowych                                                            17.01.2018

 

 

Zatwierdził:                                                                                                          Zatwierdził :

Gł. Księgowy/Z-ca Gł. Księgowego                                                                           Dyrektor ZCŚR

 

 

LP.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy)

Przewidywany tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

§ w BUDŻECIE

1

Powszechne usługi pocztowe

Usługa

Art. 138o

300 000

4

 4300

2

Dostawa bonów towarowych

Dostawa

PRZETARG NIEOGRANICZONY

300 000

2

 3110

 

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji w/w planu zarówno w zakresie przedmiotu zamówienia, trybów postępowania oraz kwot przewidzianych na realizację zamówienia.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...