KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Przetargi - szczegóły

ZAWIADOMIENIE

PLAN

 

Postępowań o udzielenie zamówień na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn.zm.)

 

 

Sporządził:Marcin Czyl Kierownik Działu Administracji i Dodatków Mieszkaniowych

Data: 18.01.2017

 

Zatwierdził:                                                                                                                                                                                        Zatwierdził :

Gł. Księgowy/Z-ca Gł. Księgowego                                                                                                                                              Dyrektor ZCŚR

 

 

 

 

 

LP.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy)

Przewidywany tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

§ w BUDŻECIE

1

Powszechne usługi pocztowe

Usługa

PRZETARG NIEOGRANICZONY

300 000

4

 

2

Dostawa bonów towarowych

Dostawa

PRZETARG NIEOGRANICZONY

300 000

2

 

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji w/w planu zarówno w zakresie przedmiotu zamówienia, trybów postępowania oraz kwot przewidzianych na realizację zamówienia.

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...