KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Aktualności - szczegóły

Plan

PLAN

 

Postępowań o udzielenie zamówień na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z  2018 r. poz. 1986)

 

 

Sporządził:    Marcin Czyl

Kierownik Działu Administracji i Dodatków Mieszkaniowych                                                                                                     25.01.2019         

 

Zatwierdził:      Gł. Księgowy     Dyrektor ZCŚR

 

 

LP.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy)

Przewidywany tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

§ w BUDŻECIE

1

Powszechne usługi pocztowe

usługa

art. 138o

300 000

4

4300

2

Dostawa bonów towarowych

dostawa

przetarg nieograniczony

300 000

2

3110

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji w/w planu zarówno w zakresie przedmiotu zamówienia, trybów postępowania oraz kwot przewidzianych na realizację zamówienia.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...