KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Aktualności - szczegóły

ZMIANA W SPOSOBIE OBLICZANIA DOCHODÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że od nowego okresu świadczeniowego wzrośnie kryterium dochodowe, uprawniające do świadczenia alimentacyjnego. Wprowadzone zmiany, dotyczą przede wszystkim podniesienia kryterium dochodowego z poziomu 800 zł w przeliczeniu na członka rodziny, do poziomu 900 zł oraz sposobu ustalania wysokości świadczenia. Wg wprowadzonych przepisów po przekroczeniu kryterium wysokość świadczenia będzie stanowić różnicę, pomiędzy kwotą świadczenia, a kwotą przekroczenia kryterium dochodowego. Nie może ono jednak być niższe od 100 zł miesięcznie.

 

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje również, że zgodnie z art. 13 dodatek solidarnościowy jest dochodem w rozumieniu ustawy  z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz.111). Utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 31 października 2021r. Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 31 października 2021r.

 

Dodatek solidarnościowy jest dochodem w rozumieniu ustawy  z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020r. poz.808 i 875) i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019r. do dnia 30 września 2021r. Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019r. do dnia 30 września 2021r.

 

W takim przypadku wraz z wnioskiem należy złożyć stosowne oświadczenie: http://zcsr.zabrze.pl/swiadczenia-rodzinne.html?file=files/zcsr/swiadczenia-rodzinne/do-pobrania/o%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20dodatku%20solidarno%C5%9Bciowego.doc

 

 

Informujemy także, że dochodem w myśl w/w ustaw są przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tzw. ulga dla młodych), pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. Należy takie dochody wpisać w oświadczeniu WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.), dostępnym na naszej stronie w zakładce Dział Świadczeń Rodzinnych/ Świadczenia rodzinne lub Fundusz Alimentacyjny.

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...