KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Aktualności - szczegóły

ZMIANY DOTYCZĄCE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA WCHODZĄCE W ŻYCIE 1 LISTOPADA 2017

ZMIANY DOTYCZĄCE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA WCHODZĄCE W ŻYCIE 1 LISTOPADA 2017

 

Przypominamy, że osoby samotnie wychowujące dziecko ubiegające się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka muszą mieć od 1.11.2017 r.  ustalone alimenty na dziecko od drugiego z rodziców chyba, że:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...